Media e lirë

ERRATA NON CORRIGE

Mes veprave të shumëllojshme, në ekspozitën e mirë “Prova” të Adrian Pacit te Galeria Kombëtare e Artit në Tiranë, më tërhoqi vëmendjen seria “Bukurshkrimi”, ku paraqiten disa fletë prej fletores së tij të klasës së parë, ku Paci ka mësuar të shkruajë dhe ka ushtruar dorën me fraza të thjeshta propagandistike, të tipit “Në Tiranë …

ERRATA NON CORRIGE Read More »

LISTAT – NJË VËSHTRIM MË ABSTRAKT

Nga pikëpamja linguistike, lista i ka disa tipare të përbashkëta me paradigmën gramatikore, p.sh. format e lakimit të një emri ose të zgjedhimit të një foljeje; por paradigma është gjithnjë metagjuhësore, në kuptimin që thënia punoj, punon, punon, punojmë, punoni, punojnë etj. nuk kumton veçse që këto forma – artificialisht të pranëvëna – janë në …

LISTAT – NJË VËSHTRIM MË ABSTRAKT Read More »

PRAPË PËR LISTAT

Si rregull, listat përcjellin shijet, simpatitë dhe anësitë e atyre që i hartojnë – dhe shumë pak gjë tjetër. Por në kontekste performative, ose kur listat i bën dikush me autoritet, edhe të tërthortë, në fushën përkatëse, atëherë mund të krijohen keqkuptime dhe mëri. Në një shkrim të paradokohshëm (Për përkthyesit, ca të vërteta e …

PRAPË PËR LISTAT Read More »

Scroll to Top