Media e lirë

PROFESORATI QË DUAM

Times Higher Education (15 Maj, 2019) tërhiqte vëmendjen te mungesa e prodhimtarisë shkëncore të pedagogëve të Prishtinës. Referuar raportit (Tetor 2018) të Organizatës për Rritje të Cilësisë në Arsim (Prishtinë), mbi 72% e personelit në Universitetin e Prishtinës nuk i justifikojnë titujt akademikë. Në Shqipëri, sipas një vëzhgimi të A. Shahinit,  gazetares E. Keta dhe …

PROFESORATI QË DUAM Read More »

Librat dhe Tirania

“Gjysmë shekulli më parë, romanet klasike mbi totalitarizmin paralajmëruan për dominimin e ekraneve, pakësimin e librave, zvogëlimin e fjalorit dhe vështirësitë në të menduar të lidhura me këto. Te Fahrenheit 451, publikuar më 1953,...

Personalitet i dijes dhe kulturës: Vexhi Buharaja

Kurt FARKA   PERSONALITET I DIJES DHE KULTURËS: VEXHI BUHARAJA Vexhi Buharaja Pushohet nga puna për motive politike orientalisti i shquar Vexhi Buharaja. i vetmi reagim drejtuar drejtorisë së Institutit të Historisë dhe Akademisë së Shkencave në Tiranë më 5 Qershor 1975 ishte i dr. Vasfi Samim Visoka shkencëtar I njohur në degën e veterinarisë …

Personalitet i dijes dhe kulturës: Vexhi Buharaja Read More »

Divan

Mehmed Akif ERSOJ (1873-1936)   DIVAN Mehmet Akif Ersoj Pronari i revistës Sebilurreshad dhe ai që e ka njohur më nga afër Mehmed Akifin, Eshref Edib Beu, i përmbledh kështu mbresat që pati mbledhur dhe opinionet që pati formuar për të: Akifi ishte zotëruesi i një karakteri dhe bindjeje të jashtëzakonshme. Ai nuk zvarritej pas …

Divan Read More »

Scroll to Top