Media e lirë

MITRALOZI LETRAR

Duke ndjekur dhe kopjuar praktikat sovjetike, edhe regjimi totalitar në Shqipëri kërkonte t’i bënte zap makinat e shkrimit – këto nuk u shiteshin privatëve përveçse me autorizim shtetëror; dhe të gjitha makinat e shkrimit në qarkullim duhej të regjistroheshin, në mënyrë të tillë që Sigurimi të mund ta gjente menjëherë origjinën e një dokumenti të …

MITRALOZI LETRAR Read More »

HAPËSIRA E SHKRIMIT ELEKTRONIK (III)

nga Natasha Porocani (Shuteriqi) Ç’po ndodh me shqipen e WhatsApp-it? 1-Italianizmi. Tashmë është e pohuar jo vetëm nga analistët dhe sociologët shqiptarë por edhe ata të huaj, se hapja drejt kulturës italiane në vitet `90, integrimi kulturave të ndryshme lokale, pak a shumë në këtë periudhë dhe më pas, pas viteve 2000 dominimi i kulturës anglo-saksone …

HAPËSIRA E SHKRIMIT ELEKTRONIK (III) Read More »

MIGJENI NA NGATËRRON SËRISH (II)

Kritika sociologjike, pa folur për atë ideologjike staliniste-zhdanoviane, e kanë lënë praktikisht mënjanë vendin e Migjenit në poezinë shqipe, duke iu shmangur pyetjeve se (1) nga erdhi Migjeni dhe (2) çfarë la pas Migjeni në këtë poezi. Është vënë në dukje jo vetëm origjinaliteti i Migjenit, por edhe kontrasti i tij aq dramatik me traditën …

MIGJENI NA NGATËRRON SËRISH (II) Read More »

HAPËSIRA E SHKRIMIT ELEKTRONIK (II)

nga Natasha Porocani (Shuteriqi) Komunikimi elektronik përballë atij tradicional -Risitë Teksti i shkruar elektronikisht në aplikacionet whatsApp apo Viber, në dallim nga teksti i shkruar në letër ka destinacion dialogimin. Destinacioni në fjalë ka kushtëzuar dhe formësuar tipologji të ndryshme nga ato tradicionale. Madje pikërisht kjo bën që të shfaqen më qartë dallimet me shkrimin tradicional …

HAPËSIRA E SHKRIMIT ELEKTRONIK (II) Read More »

Roli i xhamisë në mbrojtjen e identitetit fetar dhe kombëtar

Dr. Bashkim ALIU   ROLI I XHAMISË NË MBROJTJEN E IDENTITETIT FETAR DHE KOMBËTAR Periudha moniste, e cila njihet si një nga periudhat më të zymta në historinë e popullatës muslimane dhe shqiptare, ka gjetur në xhamitë armikun dhe rezistuesin më të fortë të realizimit të synimeve të materializmit dialektik, ideologjisë marksiste dhe darvinizmit që …

Roli i xhamisë në mbrojtjen e identitetit fetar dhe kombëtar Read More »

Scroll to Top