.st0{fill:#FFFFFF;}

Trajnim: Siguria & privacia në internet 

 June 3, 2020

By  Elvis

Si qytetarë dixhital të gjithë jemi të ekspozuar ndaj sulmeve nga më të ndryshmet që mund të na vijnë nga mungesa e dijeve dhe informacionit, hakerat, qeveritë, korporatat, kompanitë e ofrimit të internetit, etj., etj.Ky trajnim është mjaft praktik dhe konkret dhe mund të përshtatet sipas nevojave tuaja.Ai synon t’ju njohë me disa prej rreziqeve […]

Elvis


Your Signature

related posts:
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Get in touch

>