.st0{fill:#FFFFFF;}

Uebinar: Sistemi me 3 hapa për ta përgatitur biznesin tuaj përballë ndryshimit 

 August 31, 2020

By  Elvis

50 të regjistruan Ky prezantim ka mbaruar, por do të përsëritet në një datë të dytë.Gjatë këtij prezantimi 30-minutësh ju do të mësoni:1Si ndikojnë prirjet botërore dhe vendore në biznesin tuaj;2Si të bëni ‘analizën e ndikimit’;3Si të ndryshoni hamendësimet tuaja;Nëse bizneset do ta kishin parashikuar ndikimin e Covid-19 dhe mënyrën se si do ndikonte te […]

Elvis


Your Signature

related posts:
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Get in touch

>