.st0{fill:#FFFFFF;}

Video: Si të shihni prirjen e kërkimeve me Google Trends 

 September 1, 2020

By  Elvis

Nëpërmjet këtij udhëzuesi do mësoni si të përdorni shërbimin Google Trends për të kuptuar prirjet botërore dhe ato lokale në Google për terma specifikë. Shembulli që kemi zgjedhur për këtë video lidhet me pandeminë botërore, por ju mund ta përdorni këtë shërbim për çdo lloj termi tjetër që ju dëshironi ta hulumtoni. Ky shërbim është i vlefshëm […]

Elvis


Your Signature

related posts:
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Get in touch

>